SVENSK TID:   MARIEHOLMS TID:   En minut före hela världen
 

Från båtar till evenemang

Marieholms Bruk startade 1836 och var i verksamhet som järnbruk fram till 1940-talet. Under järnbrukstiden var tillverkningen skiftande men dominerades av lantbruksmaskiner. Bl.a. exporterades åtskilliga tröskverk till Ryssland.

En stor del av brukets råvara var sjömalm, som hämtades upp från ett stort antal sjöar i bygden.

Järnbruket gav försörjning åt många människor, inte bara de egentliga bruksarbetarna, utan också åt skogshuggare, kolare, malmupptagare, körare osv.

Under 1940-talet fick Marieholms Bruk nya ägare, vilka efter hand lade om tillverkningen till produkter som låg mer i tiden, plastbåtar.

Här producerades både motor- och segelbåtar. En av Sveriges mest sålda segelbåtar kommer från Marieholms Bruk, IF-båten. Fortfarande seglar många av dem längs våra kuster tillsammans med alla olika modeller av Marieholmskryssare. 1987 upphörde båttillverkningen och därefter har brukslokalerna använts som varu- och industrilager, samt evenemang.