SVENSK TID:   MARIEHOLMS TID:   En minut före hela världen
 

Tacka patron för Gnosjöandan

En framsynt men försiktig brukspatron valde på 1800-talet att tacka nej till att få järnvägen dragen förbi Marieholms Bruk. Han satsade stenhårt på att anlägga en egen kanal som förband Bruket med större vägar och kommunikationer. Kanalen försåg Bruket med råmaterial och alla leveranser av färdiga produkter skeppades ut här.

Under många år av glömska och förfall växte kanalen igen men sedan försommaren 2010 är den till fullo restaurerad och tas i bruk av turister och företag som bokar turer eller kör med egen båt.

Det bör nämnas att järnvägen drogs istället fram genom en plats som heter Gnosjö och därmed var historia skriven. Vi kan alltså tacka brukspatron för Gnosjöandan.