SVENSK TID:   MARIEHOLMS TID:   En minut före hela världen
 

Vår omgivning

Marieholms Bruk ligger i hjärtat av samhället Marieholm. En stor liten plats. Här finns unika kulturarv, envisa entreprenörer, turister och evenemangsbesökare. Dessutom mängder av sköna ortsbor med intresse och engagemang för Bruket ock alla våra förehavanden.

Som en del i arbetet med att ta hand om gamla kulturmiljöer har vi bland annat restaurerat en sedan 60 år nedlagd turbin och återskapat erforderiga vattenrännor till ursprungligt skick.

Vi har också renoverat den gamla Byastugan och hoppas att den skall kunna komma till använding på olika sätt i framtiden.

Ett event på Marieholms Bruk innebär att man kör genom tät skog för att nå fram till vackra sjöar och sedan styra ner längs med dammarna och unika historiska byggnader.

I Marieholm finns massor att se och göra. För information se, www.marieholmare.se