Marieholms Bruk

Unikt i sitt slag

Marieholms Bruk ligger i västra Småland, i Gnosjö Kommun. Från början ett järnbruk, numera en gränslös arena anpassat för industrilager och evenemang i olika slag.

Den 28 maj 2006 kunde den fabriksklocka som stått still i 25 år återinvigas. Därmed började den nya tiden för Marieholms Bruk och det kan konstateras att Marieholms tid är en minut före resten av Sverige. Marieholms Bruk kommer alltid, sedan dess ligga En minut före resten av Europa och centrala delar av Afrika.

Från 2006 och framåt har vi anpassat våra lokaler som lager, arrangerat mässor, jubileum, fester med mera. Detta med hjälp av många värdefulla partners i vår närhet.

Vår omgivning

Marieholms Bruk ligger i hjärtat av samhället Marieholm. En stor liten plats. Här finns unika kulturarv, envisa entreprenörer, turister och evenemangsbesökare. Dessutom mängder av sköna ortsbor med intresse och engagemang för Bruket ock alla våra förehavanden.

Som en del i arbetet med att ta hand om gamla kulturmiljöer har vi bland annat restaurerat en sedan 60 år nedlagd turbin och återskapat erforderiga vattenrännor till ursprungligt skick.

Vi har också renoverat den gamla Byastugan och hoppas att den skall kunna komma till använding på olika sätt i framtiden.

Ett event på Marieholms Bruk innebär att man kör genom tät skog för att nå fram till vackra sjöar och sedan styra ner längs med dammarna och unika historiska byggnader.

I Marieholm finns massor att se och göra. För information se, www.marieholmare.se

Tacka patron för Gnosjöandan

En framsynt men försiktig brukspatron valde på 1800-talet att tacka nej till att få järnvägen dragen förbi Marieholms Bruk. Han satsade stenhårt på att anlägga en egen kanal som förband Bruket med större vägar och kommunikationer. Kanalen försåg Bruket med råmaterial och alla leveranser av färdiga produkter skeppades ut här.

Under många år av glömska och förfall växte kanalen igen men sedan försommaren 2010 är den till fullo restaurerad och tas i bruk av turister och företag som bokar turer eller kör med egen båt.

Det bör nämnas att järnvägen drogs istället fram genom en plats som heter Gnosjö och därmed var historia skriven. Vi kan alltså tacka brukspatron för Gnosjöandan.

Gamla fabriken

Marieholms Bruk startade en gång i tiden i det som kallas Gamla Fabriken. Den ägs och drivs av Gnosjö Kommun och Kulturarv Marieholm.

I Gamla Fabriken huserar bland annat Hantverkarna i Marieholm. De har regelbundet öppet för att visa och sälja sina produkter.

Gamla Fabriken går att att se, besöka och hyra.
För information, www.marieholmare.se

Från båtar till evenemang

Marieholms Bruk startade 1836 och var i verksamhet som järnbruk fram till 1940-talet. Under järnbrukstiden var tillverkningen skiftande men dominerades av lantbruksmaskiner. Bl.a. exporterades åtskilliga tröskverk till Ryssland.

En stor del av brukets råvara var sjömalm, som hämtades upp från ett stort antal sjöar i bygden.

Järnbruket gav försörjning åt många människor, inte bara de egentliga bruksarbetarna, utan också åt skogshuggare, kolare, malmupptagare, körare osv.

Under 1940-talet fick Marieholms Bruk nya ägare, vilka efter hand lade om tillverkningen till produkter som låg mer i tiden, plastbåtar.

Här producerades både motor- och segelbåtar. En av Sveriges mest sålda segelbåtar kommer från Marieholms Bruk, IF-båten. Fortfarande seglar många av dem längs våra kuster tillsammans med alla olika modeller av Marieholmskryssare. 1987 upphörde båttillverkningen och därefter har brukslokalerna använts som varu- och industrilager, samt evenemang.